Företagsnätverk

Vi kan hjälpa Er med kostnadseffektiva och kreativa lösningar. Vi hjälper även till med rekommendationer om vilka åtgärder som borde göras i framöver.

Vi är totalleverantör och kan leverera det mesta som anses vara IT system. Vi är leverantörsoberoende och kan därmed rekommendera det som passar kunden bäst och har bästa supportmöjligheterna. Datorspecialisten hjälper Er från planeringsstadiet till kabeldragning, leverans av hårdvara, installation, driftsättning och återkommande underhåll.

FÖRETAGSNÄTVERK

Företagens nätverk är idag en del i den centrala infrastruktur som även innefattar telefoner och övrig teknisk utrustning som tillåter företaget att kommunicera med omvärlden. Begreppet företagsnätverk innefattar därför många olika komponenter som skall fungera tillsammans. Vi har i många år hjälpt våra kunder att välja så bra lösningar som möjligt för att få ut maximalt ur systemen och därmed kunna ge personalen en effektiv IT miljö.

Servers och virtualisering

Vi rekommenderar idag de flesta företag att virtualisera sina servers när det är dags att uppgradera till ny hårdvara. Vi har arbetat med virtualisering i flera år, i första hand med VMware, men senaste tiden även parallellt med Microsoft Hyper-V. Virtualisering innebär att man istället för att ha ett flertal fysiska servers istället utnyttjar den kraftigt ökade prestandan hos moderna servers till att köra flera servers på samma hårdvara. Man kan med fördel köra såväl fileserver, mailserver, och sin databasserver (ex. ekonomisystem) på samma fysiska hårdvara. Om man är ett större företag, eller börjar växa så är det enkelt att komplettera med ett SAN (Storage Area Network) och ytterligare fysiska servers.

Vitualiserade lösningar är kostnadseffektiva, driftsäkra och framtidsäkrade.

Katalogtjänster

Företagsnätverket har i de flesta fall en central databas som innehåller användarnamn, e-mailadresser, rättigheter till diskar, bibliotek och filer, samt mycket mer. En sådan katalogtjänst är t.ex. Microsoft Active Directory, ofta förkortat AD. Eftersom det är mycket besvärligt att återställa ett företagsnätverk om katalogtjänsten försvunnit så rekommenderar vi att man alltid har minst 2 st. servers som katalogservers (Microsoft Domän kontrollanter). Ofta så sköter dessa servers även tjänster som DNS (som bl.a. översätter namn till ip-adresser när man surfar på Internet) och DHCP (som lånar ut ip adresser till företagets datorer).

Lagring och backup

Företagens informationsmängder växer idag i allt snabbare takt. Det ställs höga krav på tillgänglighet och spårbarhet. Informationen behöver kontinuerligt säkerhetskopieras och skyddas från oavsiktlig radering, diskkrascher, brand och stöld. Vi arbetar med flera olika system för att säkra att viktig data finns duplicerat på flera ställen. Vår egen onlinebackup är ett exempel på bra produkter.

Arkivering

Information som inte längre används ligger ofta och tar plats på företagets snabba och dyra primära lagringsplatser. Det går åt onödigt utrymme på backup och diskar. Denna information borde kanske egentligen arkiveras undan.

Applikationer och databaser

En applikationsserver används till att hantera de centrala programvaror som ett företag använder. Oftast är det ekonomi och ordersystem, bokföringsprogram m.m. Mindre företag installerar ofta dessa programvaror på sin fileserver. Programvarorna använder ofta en databas som t.ex. Microsoft SQL server eller Oracle.

Mail lösningar

Företagets mail kan hanteras på många olika sätt. Man kan låta sin Internetleverantör tillhandahålla POP3 eller IMAP tjänster. Man kan använda sig av en hostad lösning, oftast då Hosted Exchange, eller så kan man ha sin egen mailserver. Fabrikaten och typerna är många, förutom Microsoft Exchange så finns det t.ex. MDaemon, MailEnable och många fler.

Antivirus skydd

Företagens server- och klient-datorer behöver ha skydd mot skadlig kod. Detta skydd måste vara effektivt för att ta hand om den ökande mängden hot, samtidigt som skyddet inte får ta märkbart med prestanda från datorerna.